Finansiella mål

Sammanfattning av finansiella mål:

  • Försäljningsmål 2025: 200–250 MSEK
  • Försäljningsmål 2028: >600 MSEK
  • Lönsamhetsmål (EBITDA): >15 procent på medellång sikt
Åk till toppen