Historik

Resan till att bli en av världens ledande leverantörer av flödesplattor började redan 1999.

1999

Grunden till det som idag är Cell Impact bildas i Karlskoga som ett företag med fokus på teknologi för höghastighetsslagenheter och med en teknik som bygger på forskning och teknologi från försvarsindustrin. Idén bakom företaget var att utveckla en formningsteknik som var mer kostnadseffektiv och mindre resurskrävande än konventionell formningsteknik.

2004

Verksamheten delas upp i två delar där Cell Impact fortsätter att utveckla teknik för tillverkning av flödesplattor. Målet var att utveckla en teknik som inte behöver oljor och rengöring – och som kan forma plåt med hög slagfrekvens, inte genererar stora mängder avfall och är mycket energieffektiv.

2007

Under perioden 2007 till 2013 positionerar sig Cell Impact mot bränslecellsmarknaden, och fortsätter att utveckla formningstekniken i syfte att sälja produktionsutrustning.

2016

Marknaden får ny livskraft och efterfrågan på flödesplattor ökar.

2018

Cell Impacts inriktar affären på tillverkning av flödesplattor och inleder arbetet med att konvertera existerande efterfrågan till affärer, samt skala upp och kvalitetssäkra företagets produktionsprocess tillsammans med företagets professionella kunder.

2019

Beslut fattades om att genomföra en flytt till nya lokaler för att bereda plats för en betydligt större produktionsverksamhet.

2020

Flytten till nya lokaler genomfördes – och Cell Impacts patenterade formningsteknologi, Cell Impact Forming™, registrerades som varumärke.

2021

Uppbyggnad av fabrik och organisation leder till ökad produktionskapacitet och markant ökad försäljning. Plug Power lägger en order på bipolära flödesplattor och en Cell Impact Forming™-utrustning på tillsammans 42 miljoner kronor.

2022

Fas ll lanseras lanseras med ett fokus på att kraftigt sänka produktionskostnaderna genom högre grad av automation och smartare processer för att kunna möta växande efterfrågan. En demonstationslina etableras i Japan hos F.C.C. Co., Ltd., en ledande japanska leverantör av komponenter till fordonsindustrin.

Åk till toppen