Våra kunder

Våra kunder finns framförallt i Nordamerika, Kina och Japan, men inom en nära framtid även i Europa. Kunderna består i huvudsak av tillverkare som erbjuder vätgasdrivna bränsleceller till ett brett applikationsområde inom all typ av mobilitet och stationära applikationer. Inom fordonssektorn finns kunder och prospekt som är drivande för processutveckling som syftar till att förbereda för en framtida produktions- och leveransmöjlighet.

Bland våra kunder finns världsledande tillverkare av bränsleceller som erbjuder ett heltäckande ekosystem för grön vätgas - från produktion, lagring och leverans av vätgas till energiproduktion. Några av kunderna är amerikanska Plug Power och kinesiska Nowogen. Cell Impact har sedan 2018 framgångsrikt genomfört mer än 50 projekt med verktyg för flödesplattor, vilket har skapat en betydande kunskap om process- och applikationsteknik. Tillsammans med våra partners har vi fortsatt att förnya och utveckla maskiner och processer för produktion av bipolära flödesplattor.

Åk till toppen