Pressmeddelande

15 mars 2024 08:03

Cell Impact möter företrädare för vätgasbranschen i USA

Cell Impact har blivit utvalt av Business Sweden att delta i en svensk delegationsresa till Texas och Kalifornien kring grön vätgas. Syftet är att utforska partnerskap mellan amerikanska och svenska företag. Från Cell Impact deltar Henrik Jackman.

Delegationsresan äger rum den 18-22 mars och ingår i det program kring grön vätgas som Svenska Energimyndigheten och Business Sweden har tagit fram. Målet är att ge svenska bolag en inblick i USA:s stora satsning på hållbar vätgas och att introducera svenska lösningar som kan bidra till den gröna omställningen.

- Med Cell Impact Forming, vår unika formningsteknik, ses vi som ett intressant bolag för aktörer i USA. Vår teknik erbjuder hållbar, skalbar och kostnadseffektiv tillverkning av flödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer – och vi är stolta över att få möjlighet att berätta mer om tekniken för potentiella kunder, säger Henrik Jackman, Chief Application Engineer på Cell Impact.

Under resan träffar Cell Impact representanter för lokala projekt, teknikleverantörer, forskningsinstitut och myndigheter, för att kunna identifiera affärs- och tillväxtmöjligheter.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Vallin
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 730686620 eller daniel.vallin@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Läs mer på: www.cellimpact.com

Åk till toppen