Pressmeddelande

20 december 2023 10:00

Pär Teike lämnar rollen som CEO på Cell Impact AB

Pär Teike, CEO sedan 2017, har beslutat att lämna sin roll och Cell Impact. Daniel Vallin, Cell Impacts COO sedan 2021 föreslås ta över som tillförordnad CEO från den 1 januari 2024 till dess att beslut fattats angående permanent CEO för Cell Impact. Daniel Vallin, 46 år, är Civilingenjör i industriell produktion med lång industriell erfarenhet från bland annat Scania CV AB.

”Så här i slutet på året kan man reflektera över det som varit men också titta framåt. Tillsammans med min internationella familj har jag landat i att det är dags att vända blad och spendera mera tid med dem. Jag är stolt över att fått möjligheten att bygga upp ett svenskt industribolag sedan 2017. Vi har erfarit motvind under 2023 men med ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och en stark pipeline med nya projekt är jag säker på att Daniel och teamet kommer att skapa ett framgångsrikt företag”, säger Pär Teike.

”Vi vill tacka Pär för hans viktiga arbete med att lägga en stabil strategi som har positionerat Cell Impact på marknaden", säger Robert Sobocki, styrelseordförande.

"Under Pärs ledning har Cell Impact utvecklats kraftigt och bolaget åtnjuter idag ett starkt förtroende från en bredd av internationella kunder av rang.  Vi i styrelsen vill uttrycka vårt uppriktiga tack till Pär för hans uthållighet och starka engagemang. Vi önskar honom all lycka framöver", avslutar Robert Sobocki.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Sobocki
Styrelseordförande, Cell Impact AB
+46 70 288 95 40 eller robert.sobocki@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen