Pressmeddelande

18 december 2023 08:15

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie 2023/2024 TO2

Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI) (“Cell Impact” eller ”Bolaget”) genomförde i december 2023 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2023/2024 TO2 (”Teckningsoptionerna”) som emitterats som en del av Företrädesemissionen på Nasdaq First North Growth Market är imorgon den 19 december 2023. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 25 september 2024. Teckningsoptionerna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) CI TO2.

Genom Företrädesemissionen har 128 905 776 Teckningsoptioner emitterats.

Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 16 september 2024 till och med den 30 september 2024. Teckningskursen för teckning av aktie genom utnyttjande av Teckningsoptionen uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,12 SEK och högst 0,44 SEK per aktie.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Pareto Securities AB som Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie företräder Sole Clobal Coordinator och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen