Pressmeddelande

30 augusti 2023 08:00

Stort kommersiellt intresse för Cell Impact Forming i Japan

Sedan ett antal år har Cell Impact haft betydande aktiviteter gentemot den japanska bränslecellsmarknaden. Dessa aktiviteter har fokuserat på att utveckla en potentiell framtida produktion av flödesplattor i Japan. I februari 2023 installerade bolaget en Cell Impact FormingTM demonstrationslina i Japan i samarbete med F.C.C. Japan.

Under testperioden besökte uppemot 20 japanska bränslecells- och elektrolysörtillverkare demonstrationslinan.

- Intresset har varit stort och har resulterat i stärkta befintliga kundrelationer och flera nya prospekt. Demonstrationsfasen är nu avslutad och nästa steg är att utvärdera potentiella affärsmöjligheter, säger Shigeru Nakagawa, vd för Cell Impact Japan.

Skalbar produktionsteknologi med gröna aspekter
Efter att containrarna med formningsanläggningen anlände till F.C.C Japans fabrik tog det bara tolv dagar innan de första flödesplattorna var producerade. Med innovativa Cell Impact Forming tar det en bråkdel av tiden att starta produktion jämfört med konventionell teknik. När en Cell Impact Forming-lina byggs sker det till halva ledtiden. Den korta ledtiden gör det möjligt att snabbt addera kapacitet till stöd för bränslecellstillverkarna som snabbt kan svara på efterfrågan.  Cell Impact Forming kräver liten golvyta och låg takhöjd. Formningen av flödesplattor sker utan användning av olja eller annan smörjning, och kräver ingen eftervattenrening.  En mycket låg energikonsumtion är en bidragande orsak till en mycket kostnadseffektiv produktion. Låg investerings- och driftskostnad gör besparingen med Cell Impact Forming mycket stor jämfört med konventionell teknik.

Extrem precision, låg livscykelkostnad
En unik aspekt av Cell Impact Forming är att flödesplattorna formas i ett enda, mycket exakt slag vilket är en nyckelfaktor för att nå kvalitet som i sin tur bidrar till flödesplattans prestanda. Precisionen i formningsprocessen bidrar till lång verktygslivslängd och låg kostnad. En tidigare kundsponsrad långtidstest visade att verktygets livslängd är minst 2 miljoner slag, kanske fyra gångers så mycket som konkurrerandeteknik. Precisionen gör tekniken lämplig för formning av material som har en beläggning och bidrar också till en kvalitet som potentiellt kan minska kostnaderna för ytbehandling i efterhand.

- Vi är väldigt glada för att ha kunnat genomföra denna demonstrationsaktivitet tillsammans med F.C.C. i Japan och att besökarna imponerats av Cell Impact Formings prestanda, gröna aspekter och skalbarhet. Cell Impact Forming gör det möjligt för bränslecells- och elektrolysörtillverkare att kostnadseffektivt och miljövänligt skala upp sin produktion vilket kommer att bidra till lägre koldioxidutsläpp. Och allt detta är möjligt att uppnå nu, säger Pär Teike, vd för Cell Impact.

Pressbild.
YouTube.

 

För mer information, vänligen kontakta:
» Pär Teike
CEO och IR-kontakt
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

www.cellimpact.com

Åk till toppen