Pressmeddelande

30 mars 2023 12:00

Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Cell Impact AB (publ) offentliggör valberedningens förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämman den 20 april 2023.

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om oförändrat 8 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Robert Sobocki, Thomas Carlström, Anna Frick och Lars Bergström för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår nyval av Mats Franzén som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöterna Mattias Silfversparre och Mikael Eurenius har avböjt omval. Robert Sobocki föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om den nya föreslagna styrelseledamoten Mats Franzén:

Huvudsaklig sysselsättning: Senior Advisor på Sectra AB (publ) samt industridoktorand vid Linköpings Universitet.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet, masterexamen i socialpolitik från Chicagos universitet och masterexamen i hälsoekonomi och politik från London School och Economics and Political Science. Tio månaders managementstudier vid Yales universitet, School of Management.

Övrigt: Mats är född 1969 och har bland annat arbetat som godkänd revisor och kontorschef på PricewaterhouseCoopers AB, som controller och finance director på Toyota Material Handling Europe AB samt som CFO på HTC Sweden AB och Sectra AB (publ).

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på bolagets webbplats https://investor.cellimpact.com/sv/start.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com 

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen