Pressmeddelande

07 oktober 2021 15:40

Cell Impact tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att företaget tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 till fredagen den 22 oktober 2021 istället för som tidigare annonserat den 5 november.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen