Pressmeddelande

05 juli 2021 17:06

Cell Impact Japan Inc får order på 5,3 miljoner SEK

Ordern omfattar utveckling av verktyg och prototyptillverkning av flödesplattor. Leverans beräknas till tredje kvartalet 2021. Ordern är en fortsättning på tidigare initierade aktiviteter inom ramen för partnerskapet med NKC Japan.

Sedan 2021 hanteras alla japanska marknadsaktiviteter direkt av Cell Impact Japan Inc (se pressmeddelanden 3 december 2020 och 31 mars 2021).

- Jag är mycket nöjd med att kunna bygga vidare på de utvecklingsaktiviteter som etablerades inom ramen för partnerskapet med NKC Japan, säger Shigeru Nakagawa, Managing Director för Cell Impact Japan

- Den japanska marknaden är en av världens mest krävande och långsiktig kontinuitet är viktigt. Jag är därför glad att Cell Impact får den här ordern eftersom den bygger på våra tidigare genomförda utvecklingsaktiviteter. Genom vårt nyetablerade japanska bolag, och ett starkt engagemang för den japanska marknaden, visar den här ordern att vi gör betydande framsteg, säger Pär Teike, vd på Cell Impact AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen