Pressmeddelande

07 maj 2021 10:06

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet 2021

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 12,1 MSEK (7,1), vilket ger en tillväxt om 70 % för kvartalet.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,4 MSEK (-11,5).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -14,7 MSEK (-11,5).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,25 SEK (-0,25).
 • Eget kapital uppgick på balansdagen till 187,2 MSEK (33,6) eller 3,18 SEK per aktie (0,74).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 78 % (71 %).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 MSEK (-12,8).
 • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 129,8 MSEK (2,7).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2021-01-12 | Cell Impact utnämner Forrest Zhang till ny chef i Kina.
 • 2021-03-12 | Cell Impact får order på 42 miljoner SEK från Plug Power för produktionsutrustning och flödesplattor.
 • 2021-03-15 | Nowogen Technology lägger order på 1,3 miljoner SEK för serieproduktion av flödesplattor.
 • 2021-03-26 | Cell Impact publicerar årsredovisning för 2020
 • 2021-03-31 | Cell Impact Japan Incs kontor öppnat.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen