Pressmeddelande

02 oktober 2019 12:30

Cell Impact får genombrottsorder för serieproduktion av flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har fått en order avseende serieproduktion och leverans av flödesplattor med start i sista kvartalet 2019 till en befintlig kund på den nordamerikanska marknaden. Det totala ordervärdet under startåret 2019 och halva 2020 uppgår till MSEK 10,4.

Ordern är den största någonsin i bolagets historia och följer som ett resultat av den tidigare rapporterade kvalificeringen PPAP, Production Part Approval Process, av Cell Impact som leverantör (se delårsrapport 2018-11-06). Leveransen omfattar serieproduktion och löpande leverans av en komplex flödesplatta för en vätgasbaserad bränslecell.

Serieproduktion och leverans påbörjas i oktober 2019 med efterföljande månatliga leveranser med tilltagande volym. I linje med kundens marknadsplaner bedömer Cell Impact att det finns en betydande potential i denna produkt och att det finns goda möjligheter till uppföljningsorder under 2020 och flera år framåt.

- Det här är en stor dag för Cell Impact och ett genombrott för bolaget efter många år av utvecklingsarbete. Ordern bekräftar att vår kunskap och tillverkningsteknologi är konkurrenskraftig, säger Pär Teike, vd för Cell Impact.

- Ordern ligger i linje med vår strategi att bli en global leverantör av flödesplattor, fortsätter Pär Teike. Vi förblir ödmjuka inför uppgiften att leverera denna order och samtidigt skala upp vårt företag, men det här är också startskottet på en spännande tillväxtresa för oss i en marknad där efterfrågan på fossilfria drivmedel ökar.

2019-10-02

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-10-02 kl. 10:30 CET.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att kostnadseffektivt tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen