Pressmeddelande

02 september 2019 12:30

Cell Impact erhåller VINNOVA-finansiering för samarbete med RISE kring framtidens produktionsteknologi

Cell Impact AB (publ) har initierat ett samarbete med RISE IVF AB kring nästa generations produktionsteknologi för tillverkning av flödesplattor i metall för vätgasdrivna bränsleceller. Projektet löper över sex månader och finansieras gemensamt av Cell Impact och Vinnova.

Projektets mål är att utveckla koncept för nästa generation av Cell Impacts produktionsprocess för bipolära flödesplattor. Inom ramen för det arbetet kommer projektet att utvärdera och föreslå nya produktionsteknologier som kan eliminera flaskhalsar och samtidigt producera önskad kvalitet till konkurrenskraftig kostnad.

- Om vi skall ersätta fossila bränslen med miljövänliga alternativ som bränsleceller så måste tillverkningskostnaden minska markant när volymerna ökar, säger Anders Öberg, teknikchef på Cell Impact. För vår del börjar den resan i hög automatisering och användning av den absolut bästa tekniken genom hela vår tillverkningsprocess. Det skall bli mycket intressant att samarbeta med experterna på RISE för att fortsatt vässa vår process för högvolymproduktion.

För mera information kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB  ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se

Om RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Åk till toppen