Finansiell information

Finansiella mål

 

2025

2028

Nettoomsättning (MSEK)

200-250

>600

EBITDA

> 15 procent på medellång sikt

Intäkter 2022

Balansomslutning 2022

Antal anställda 2022

76 812 KSEK

401 513 KSEK

113

 

Nettoomsättning (MSEK)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2

7

12

29

71

77

Åk till toppen