Certified advisor

Alla företag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Advisor, vars uppgift är att både fungera som rådgivare och se till att det noterade företaget följer Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

Nasdaq First North Growth Market är ett alternativ marknadsplats som drivs av de olika börser som ingår i Nasdaq. Den har inte samma rättsliga status som en reglerad marknad. Företag på First North Growth Market regleras av särskilda regler och inte av lagkraven för handel på en reglerad marknad. En investering i ett företag som handlas på First North Growth Market är i allmänhet mer riskabelt än en investering i ett företag på en reglerad marknad.

FNCA Sweden AB
Humlegårdsgatan 5
Box 5807
102 48 Stockholm

+46 8 528 00 399
www.fnca.se
Åk till toppen