Ledning

Ledningen i Cell Impact består av personer med mångårig, relevant industriell erfarenhet och kompetens att driva strategisk och operativ verksamhet. 

Ersättningar till ledande befattningshavare 

Enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ska bolaget sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor.

Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta lönen revideras årligen för att säkerställa marknadsmässig och konkurrenskraftig lön.

Ersättning till tillförordnad verkställande direktör består av grundlön samt möjlighet att erhålla bonus om maximalt 40 procent av den totala fasta årslönen per år. Utbetalning av bonus beslutas av bolagets styrelse. Tillförordnad vd har därtill rätt till pension enligt ordinarie ITP-plan. Pensionsålder enligt ITP-planen är 65 år.

Övriga förmåner förekommer i begränsad utsträckning. Under 2023 har det erbjudits i form av förmånsbil och försäkringar till bolagets ledning.

Om bolaget säger upp tillförordnad vd på grund av annat skäl än att denne grovt åsidosatt sina åligganden har vd rätt till en uppsägningstid om sex (6) månader. Uppsägningstiden är ömsesidig. Tillförordnad vd är bunden av en konkurrensklausul som gäller under 12 månader efter anställningens upphörande. I det fall bolaget åberopar konkurrensklausulen ska ersättning utgå under 12-månadsperioden med maximalt 60 procent av tidigare månadsinkomst (under den period som åberopas).

Daniel Vallin

Daniel Vallin

T f CEO, Chief Executive Officer

Född 1977. Lång industriell erfarenhet som bland annat produktionschef för batterimontage och kvalitetschef för transmissions-artiklar på Scania CV AB.

Utbildning
Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet.

Anställd
2021, T f CEO sedan 2024

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
30 000 optioner (2022:2025)

Alexander Beckman

Alexander Beckman

Manager engineering, Product manager Cell Impact Forming

Född 1988.Olika chefsbefattningar på Cell Impact sedan 2021 och har erfarenhet som konstruktör och processingenjör från bland annat offshoreindustrin, IAC och ESAB.

Utbildning
Civilingenjör, maskinteknik, från Chalmers tekniska högskola

Anställd
2020

Aktier
Se tabellen nedan

Optioner
650 optioner (2021:2024)
3050 optioner (2022:2025)

Henrik Jackman

Henrik Jackman

Chief Application Engineer

Född 1984. Har lett ett flertal utvecklingsprojekt och tillsammans med kunder designat verktyg och fixturer för mer än 50 olika flödesplattor. Tidigare anställd på konsultföretaget Citec.

Utbildning
PhD i fysik från Karlstad universitet, 2014
Civilingenjör i teknisk fysik från Karlstad universitet, 2009

Anställd
2017

Aktier
Se tabellen nedan

Optioner
-

Malin Lundberg

Malin Lundberg

CFO – Chief Financial Officer

Född 1993. Kommer närmast från rollen som controller på Cell Impact och har fem års tidigare erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor på byråer som PwC (Aspia) och Baker Tilly.

Utbildning

Civilekonomexamen, Företagsekonomi - Redovisning och styrning, Handelshögskolan vid Karlstad Universitet.

Anställd
2021

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
-

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

Sales and program manager

Född 1992. Tidigare anställd på Cell Impact som kundprojektsansvaring. Erfarenhet som produktionstekniker inom tillverkningsindustrin med fokus på press- och laserapplikationer.

Utbildning
Certifierad process- och CNC-tekniker

Anställd
2018

Aktier
Se tabellen nedan

Optioner
-

Marie Nordqvist

Marie Nordqvist

Production manager

Född 1967. Lång erfarenhet av tillverkning inom framför allt fordonsindustri med ledande befattningar inom Volvokoncernen i drygt 20 år.

Utbildning
Högskoleexamen inom teknik, Lean Production, vid Chalmers tekniska högskola.

Anställd
2023

Aktier
See table below.

Optioner
-

Karina Sick Larsson

Karina Sick Larsson

CHRO, Chief Human Resources Officer

Född 1972. 20+ års erfarenhet av operativ och strategisk HR inom medelstora organisationer med fokus på tillväxt och affärsutveckling.

Utbildning
Kandidatexamen inom Personal och Organisationsteori från Karlstad Universitet. Executive Master of Human Resources från M-gruppen.

Anställd
2021

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
30 000 optioner (2022:2025)

Internationell ledning

Achim Zeiss

Achim Zeiss

Area Manager, Europe (2017)

Född 1951. Bred erfarenhet av tysk bilindustri. Vd för Danly Germany (10 år) och DADCO Europe (22 år).

Utbildning
Ingenjör.

Anställd
2017

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
10 000 optioner (2020:2023)
25 000 optioner (2021:2024)
30 000 optioner (2022:2025)

Shigeru Nakagawa

Shigeru Nakagawa

Managing Director, Cell Impact Japan Inc. (2021)

Född 1965. Bred erfarenhet av affärsutveckling som bland annat Executive Officer of New Business Development på Nakanishi Metal Works Co. och Director på Mitsui Sumitomo Insurance Co. Utbildning Jurist, Doshisha Universitet, Japan.

Anställd
2020

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
10 000 optioner (2021:2024)
10 000 optioner (2022:2025)

Ägande styrelse och ledning

Åk till toppen