Affärsidé och affärsplan

Cell Impacts affärsidé är att utveckla och leverera höghastighetsslagenheter - en innovativ teknologi med prestanda som stärker kundernas konkurrenskraft och bidrar till ett hållbarare samhälle - och tillhörande tjänster till kunder på den globala marknaden.

Cell Impacts erbjudande kan delas upp i:

  1. Kompletta lösningar som levereras i samarbete med partners.
  2. Produktion av detaljer, t ex flödesplattor, i små- till medelstora volymer.
  3. Verktyg anpassade för höghastighetsapplikationer.
  4. Konsulttjänster baserat på Cell Impacts tekniska kunnande utifrån höghastighetsteknologin.

Events

Cell Impact ställer ut tillsammans med partners på Fuel Cell Expo 2016 i Tokyo 2 - 4 mars. Se mer om expot på http://www.fcexpo.jp/en/ och http://www.aptgroup.com/news_events/news/News_FuelCellTokyo_2016.

Cell Impact ställer ut på Fuel Cell Seminar i Los Angeles 16-19 november. En presentation, som bygger vidare på den gemensamma skrivna presentationen som hölls i Luzern (se nedan), gavs den 18 november. Du hittar presentation via följande länk Presentationen i LA».

Cell Impact kommer att hålla en presentation "High-velocity stamping - An innovative technology enhancing performance of fuel cells" i Grass Lake, Detroit, Michigan den 17 september, samt i Yokohama och Shanghai i mitten av oktober. Presentationen kan du ladda ner via följande länk Presentation AP&T Seminars ».

Cell Impact ställde ut på 5:e PEFC och H2 Forum 2015 i Luzern mellan den 30:e juni och den 3:e juli tillsammans med AP&T och Sandvik.  Vi höll även en gemensamt skriven presentation som berör en alterntiv metod, från ingående tunnplåt till färdig enhet, med tillhörande kostnadsanalys för tillverkning av bipolära plattor till PEMFC. Presentationen kan du ladda ner via följande länk Presentation i Luzern».

 3d_anim.jpg

Certifieringar

Cell Impact är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004

Läs mer här »

 Kapning
Kapning
 Formning
 Formning
 Stansning
 Stansning
 Kompaktering
 Kompaktering

Adiabatisk formning

Cell Impact äger ett antal patent, och ett berör en innovativ tillverkningsmetod som formar ett exakt ytmönster med hög rörelseenergi.

Läs mer här »

Senaste uppdateringar

20160523 VDs anförande från stämman. Se vidare under » Förvaltning och Styrning> Bolagsstämma> Stämma

20160516 Protokoll årsstämma. Se vidare under » Förvaltning och Styrning> Bolagsstämma> Stämma

20160505 Insiderlistan uppdaterad. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Insiderlista

20160411 Kallelse till bolagsstämma 20160512. Se vidare under » Förvaltning och Styrning> Bolagsstämma> Stämma

20160218 Presentation hos Penser Bank hittar du under » Nyheter

20160111 Protokoll från extra boalagsstämma. Se vidare under » Förvaltning och Styrning> Bolagsstämma> Stämma

20151217 Förändring insiders och ledning. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Insiderlista

20141214 Kalendarium uppdaterat. Se vidare under » Investor Relations> Kalendarium

20151207 Kallelse till extra bolagsstämma 20151222. Se vidare under » Förvaltning och Styrning> Bolagsstämma> Stämma

20151022 Presentationen från AP&T Seminars uppladdad. Se under Events på denna sida.

 

 

 

Nyheter och rapporter

Prenumerera på nyheter och rapporter

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »