english_flag.gif English »

Affärsidé och affärsplan

Cell Impacts affärsidé är att utveckla och leverera höghastighetsslagenheter - en innovativ teknologi med prestanda som stärker kundernas konkurrenskraft och bidrar till ett hållbarare samhälle - och tillhörande tjänster till kunder på den globala marknaden.

Cell Impacts erbjudande kan delas upp i:

  1. Kompletta lösningar som levereras i samarbete med partners.
  2. Produktion av detaljer, t ex flödesplattor, i små- till medelstora volymer.
  3. Verktyg anpassade för höghastighetsapplikationer.
  4. Konsulttjänster baserat på Cell Impacts tekniska kunnande utifrån höghastighetsteknologin.

Certifieringar

Cell Impact är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004

Läs mer här »

Kapning
Kapning
Formning
Formning
Stansning
Stansning
Kompaktering
Kompaktering

Adiabatisk formning

Cell Impact äger ett antal patent, och ett berör en innovativ tillverkningsmetod som formar ett exakt ytmönster med hög rörelseenergi.

Läs mer här »

Senaste uppdateringar

20140825 Insiderlistan uppdaterad. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Insiderlista

20140617 Insiderlistan uppdaterad. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Insiderlista

20140527 Insiderlistan uppdaterad. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Insiderlista

20140515 Protokoll från årstämman finns tillgängligt. Se vidare under » Förvaltning och styrning > Bolagsstämma > Stämma

20140424 Delårsrapport Q1 och årsredovisning för 2013 är släppta. Du hittar dem under Nyheter och rapporter längst ner på denna sida.

20140415 Kallelse till årstämmai Stockholm den 15:e maj. Se vidare under » Förvaltning och styrning > Bolagsstämma > Stämma 

20140403 Valberedningens ledamöter är uppdaterad. Se vidare under » Förvaltning och styrning > Valberedning > Valberedningens ledamöter

20140307 Årstämma avses att hållas i Stockholm den 15:e maj. Se vidare under » Investor Relations> Kalendarium och under  » Förvaltning och styrning > Bolagsstämma > Stämma 

20140224 Ägarlistan uppdaterad utifrån kända förändringar. Se vidare under » Investor Relations> Ägare

20140206 Ägarlistan uppdaterad. Se vidare under » Investor Relations> Ägare

Nyheter och rapporter

Prenumerera på nyheter och rapporter

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »