Affärsidé och affärsplan

Cell Impacts affärsidé är att utveckla och leverera höghastighetsslagenheter - en innovativ teknologi med prestanda som stärker kundernas konkurrenskraft och bidrar till ett hållbarare samhälle - och tillhörande tjänster till kunder på den globala marknaden.

Cell Impacts erbjudande kan delas upp i:

  1. Kompletta lösningar som levereras i samarbete med partners.
  2. Produktion av detaljer, t ex flödesplattor, i små- till medelstora volymer.
  3. Verktyg anpassade för höghastighetsapplikationer.
  4. Konsulttjänster baserat på Cell Impacts tekniska kunnande utifrån höghastighetsteknologin.

Certifieringar

Cell Impact är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004

Läs mer här »

 Kapning
Kapning
 Formning
 Formning
 Stansning
 Stansning
 Kompaktering
 Kompaktering

Adiabatisk formning

Cell Impact äger ett antal patent, och ett berör en innovativ tillverkningsmetod som formar ett exakt ytmönster med hög rörelseenergi.

Läs mer här »

Senaste uppdateringar

20150216 Insiderlistan uppdaterad. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Insiderlista

20141217 Kalendarium uppdaterat. Se vidare under » Investor Relations> Kalendarium

20141201 Ägarlistan uppdaterad utifrån kända förändringar. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Ägare

20141124 Insiderlistan uppdaterad. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Insiderlista

20141108 & 20141027 Insiderlistan uppdaterad. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Insiderlista

20140908 Cell Impacts metod inklusive den engelska version uppdaterad. Se vidare under » Cell Impacts metod

20140825 Insiderlistan uppdaterad. Se vidare under » Investor Relations> Aktieinformation> Insiderlista

 

Nyheter och rapporter

Prenumerera på nyheter och rapporter

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »