X

Lets connect!

* Indicates required field.
 • Aug15

  New board members

  At the annual shareholder’s meeting in April 2018, two new board members were elected; Baard Eilertsen and Harriet Lidh.

  Here’s a short presentation of the two members (sorry, Swedish only. Click here for a google translation to English).


  Baard Eilertsen, Chairman

  Jag kommer ursprungligen från Norge men flyttade till Sverige 1996, och har sedan dess arbetat i ledande positioner inom IT, telekom och energisektorn. Jag har under de senaste åren drivit ett eget konsultbolag med inriktning på att utarbeta nya energilösningar och implementera teknologier som ligger i framkant av vad dagens energisystem behöver.

  Med mig har jag mer än 30 års erfarenhet från internationellt arbete och jag hoppas att mina mycket stora nätverk, av såväl energi- som affärsrelaterade kontakter, kommer att komma väl till pass i den fas Cell Impact befinner sig. Jag vill även bidra till att öka fokus på affärer som bidrar till en uthållig tillväxt.

  Jag är utbildad elektronikingenjör och har arbetat inom bolag som Tieto, Wireless Maingate och Alpiq och jag är van att bygga och leverera bra resultat över lång tid.

  Varför Cell Impact?

  Jag tycker Cell Impact är ett mycket spännande bolag som just nu är inne i en fas där man ser konturerna av en starkt växande marknad. Att företaget har en så tydlig roll inom bränsleceller gör det hela mycket utmanande och det ska bli riktigt roligt att få vara med på den resa bolaget har framför sig, inte minst med tanke på den växande marknad vi ser internationellt. Jag tror jag kan bidra med ett antal viktiga byggstenar i bolagets tillväxt och jag kommer att göra mitt yttersta, tillsammans med övriga styrelse, bolagsledning och anställda, att maximera den potential jag ser att bolaget har. Att få jobba med spjutspetsteknologi i ett svenskt bolag gör det hela än mer spännande och det ska bli roligt att få arbeta med de unika kompetenser bolaget besitter och inte minst med de kunder som väljer att arbeta med Cell Impact.


  Harriet Lidh, Member

  Jag har min bakgrund som VD i verktygstillverkaren Lidhs Verktyg AB, ett familjeföretag som såldes år 2012. Under fem år satt jag kvar som VD och de sista tre åren hade jag ytterligare ett VD-uppdrag i den nya ägarkoncernen. Jag lämnade min anställning 2017 och arbetar idag med olika styrelseuppdrag, och det är framför allt strategiska utvecklingsfrågor som intresserar mig.

  Lidhs Verktyg AB skapade ett arbetssätt kring simulering av plåtformning, vilket är en digitalisering av utprovningsprocessen vid tillverkning av ett verktyg. Detta uppmärksammades av den statliga myndigheten VINNOVA och kom att drivas som ett statligt forskningsprojekt.

  Under en period var jag även medlem i forskningsberedningen, ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och som består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet. Jag representerade småföretagen och deras stora behov av forskning och utveckling. Jag har också varit aktiv som styrelseledamot i Fordonkomponentgruppen under en längre tid.

  Varför Cell Impact?

  Cell Impacts produkter har framtiden för sig, och jag ser mycket fram emot att få vara med redan från början på den spännande och utmanande resa som Cell Impact kommer att göra.

  Pågående styrelseuppdrag

  1998- Styrelseledamot i Lideco AB
  2017- Styrelseledamot i Jobro Sheet Metal Technology AB
  2017- Styrelseledamot i Precomp Solutions AB (publ) (Noterat på First North)
  2017- Styrelseledamot i Nitator Automotive Group
  2018- Styrelseledamot i Kagon AB
  2018- Styrelseledamot i TL Maskinpartner Holding AB