X

Lets connect!

* Indicates required field.

Board Members

TOVE LANGLET Styrelseordförande sedan mars 2017
Konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell & Partner AB samt den egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB vid sidan av ett flertal styrelse-uppdrag.
MBA från INSEAD i Frankrike samt Civilingenjörs-examen i maskinteknik med energiinriktning, Chalmers Tekniska Högskola.
Född 1965. Har tidigare
arbetat som projektledare på Vattenfall AB, Management-konsult på Cap Gemini och UnitedLog. Hon har även arbetat som Manager Operations and Business Control på Industri Kapital.
THOMAS CARLSTRÖM Styrelseledamot sedan 2017
Arbetar idag deltid i en senior roll för Industrifonden.
Utbildad processmetallurg - Bergsingenjör på KTH Stockholm.
Född 1951. Har under de senaste 20 åren arbetat som investeringsansvarig hos Industrifonden, samt varit involverad i ett stort antal företag inom producerande industri genom åren. Thomas investerade tidigt (1999) i Arcam Arcam – 3D printing i metall – och deltagit i dess utveckling fram till 2016.
TORD ANDERSSON Styrelseledamot sedan 2016
Styrelseledamot i flera verkstadsrelaterade bolag samt egen konsultverksamhet, bland annat AP&T Sweden Aktiebolag.
Civilekonomexamen från Göteborgs universitet med inriktning mot internationell marknadsföring, logistik och internationell handelsrätt.
Född 1956. Har under drygt 20 år varit verksam som vd och koncernchef för AP&T, en global aktör för utveckling och
tillverkning av produktions- och automatiseringssystem
för plåtformningsindustrin.
KJELL ÖSTERGREN Styrelseledamot sedan 2012
Privat investerare.
Master of International Management,
American Graduate School of International Management, Glendale, Arizona,USA samt
civilekonomexamen från Lunds universitet.
Född 1951. Har en omfattande bakgrund inom internationell kapitalförvaltning och venture capital. Han har tidigare bland annat arbetat som vd för Mariegården Investment AB samt som Director för Union House Ltd. i Singapore.

Management

PÄR TEIKE CEO, Chief Executive Officer, sedan 2017
Verkställande direktör i Cell Impact.
Bachelor of Science i Social Science och Business Administrator Major på Karlstad Universitet, samt kurser på Gustavus Adolphus College, MN, USA och Kansai University of Foreign Studies, Japan.
Född 1962. Mångåriga och breda erfarenheter från ledande befattningar inom SKF, Getinge och Elos Medtech i främst Asien.
MATS WALLIN Deputy CEO, sedan 2011
Vice VD i Cell Impact.
Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings Tekniska Högskola.
Född 1963. Mångårig och bred erfarenhet från ledande befattningar inom ABB och Dynawind.
HÅKAN WALLIN CFO, Chief Financial Officer, sedan 2016
CFO i Cell
Impact samt egen konsultverksamhet.
Civilekonom med examen från Stockholms universitet och CEFA från Handelshögskolan i Stockholm.
Född 1962. Verksam i flera styrelser samt har en bred erfarenhet från
såväl konsultverksamhet som den finansiella sektorn. Han har bland annat tidigare varit partner på ABG Sundal Collier samt EVP Corporate Development på Medivir.
MATS SVANBERG Controller sedan 2017.
Controller.
Ekonomistudier vid Lunds Universitet.
Född 1961. Mer än 30 års industriell erfarenhet från ledande befattningar och styrelsearbete i Sverige och Asien inom företag som SKF och HP Tronic.
ACHIM ZEISS Area Manager Europe, sedan 2017
Area Manager Europe.
Mechanical Engineering.
Född 1951. Bred erfarenhet av tysk bilindustri. VD för Danly Germany (10 år) och DADCO Europe (22 år).