X

Lets connect!

* Indicates required field.

Board Members

TOVE LANGLET Styrelseordförande sedan mars 2017
Konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell & Partner AB samt den egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB vid sidan av ett flertal styrelse-uppdrag.
MBA från INSEAD i Frankrike samt Civilingenjörs-examen i maskinteknik med energiinriktning, Chalmers Tekniska Högskola.
Tove Langlet, född 1965, har tidigare
arbetat som projektledare på Vattenfall AB, Management-konsult på Cap Gemini och UnitedLog. Hon har även arbetat som Manager Operations and Business Control på Industri Kapital.
THOMAS CARLSTRÖM Styrelseledamot sedan 2017
Arbetar idag deltid i en senior roll för Industrifonden.
Utbildad processmetallurg - Bergsingenjör på KTH Stockholm.
Thomas Carlström född 1951, har under de senaste 20 åren arbetat som investeringsansvarig hos Industrifonden, samt varit involverad i ett stort antal företag inom producerande industri genom åren. Thomas investerade tidigt (1999) i Arcam Arcam – 3D printing i metall – och deltagit i dess utveckling fram till 2016.
TORD ANDERSSON Styrelseledamot sedan 2016
Styrelseledamot i flera verkstadsrelaterade bolag samt egen konsultverksamhet, bland annat AP&T Sweden Aktiebolag.
Civilekonomexamen från Göteborgs universitet med inriktning mot internationell marknadsföring, logistik och internationell handelsrätt.
Tord Andersson, född 1956, har under drygt 20 år varit verksam som vd och koncernchef för AP&T, en global aktör för utveckling och
tillverkning av produktions- och automatiseringssystem
för plåtformningsindustrin.
KJELL ÖSTERGREN Styrelseledamot sedan 2012
Privat investerare.
Master of International Management,
American Graduate School of International Management, Glendale, Arizona,USA samt
civilekonomexamen från Lunds universitet.
Kjell Östergren, född 1951, har en omfattande bakgrund inom internationell kapitalförvaltning och venture capital. Han har tidigare bland annat arbetat som vd för Mariegården Investment AB samt som Director för Union House Ltd. i Singapore.

Management

PÄR TEIKE CEO, Chief Executive Officer, sedan 2017
Verkställande direktör i Cell Impact.
Bachelor of Science i Social Science och Business Administrator Major på Karlstad Universitet, samt kurser på Gustavus Adolphus College, MN, USA och Kansai University of Foreign Studies, Japan.
Pär Teike, född 1962, har mångåriga och breda erfarenheter från ledande befattningar inom SKF, Getine och Elos Medtech i främst Asien.
MATS WALLIN Deputy CEO, sedan 2011
Vice VD i Cell Impact.
Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings Tekniska Högskola.
Mats Wallin, född 1963, har mångårig och bred erfarenhet från ledande befattningar inom ABB och Dynawind.
HÅKAN WALLIN CFO, Chief Financial Officer, sedan 2016
CFO i Cell
Impact samt egen konsultverksamhet.
Civilekonom med examen från Stockholms universitet och CEFA från Handelshögskolan i Stockholm.
Håkan Wallin, född 1962, är verksam i flera styrelser samt har en bred erfarenhet från
såväl konsultverksamhet som den finansiella sektorn. Han har bland annat tidigare varit partner på ABG Sundal Collier samt EVP Corporate Development på Medivir.