X

Lets connect!

* Indicates required field.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Den nya generationens flödesplattor för bränsleceller

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

NASDAQ First North Stockholm

Årsredovisning 2018

Ladda ned!

Pressmeddelande & Nyheter

LÄS FLER

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Aktien

Nasdaq First North Stockholm

Nasdaq First North

Cell Impacts aktie är noterad på Nasdaq First North, en nordisk marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag. Aktiens namn är Cell Impact. Aktien handlar du på vanligt sätt via din bank eller en fondkommissionär som Nordnet och Avanza.

Certified advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Erik Penser Bank

Erik Penser Bank
Box 7405
103 91 Stockholm


+46 8-463 80 00

www.penser.se

FInansiella dokument

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.

Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Aktieägare

Ägarlista för Cell Impact 2019-03-29.

NAMN A-AKTIERB-AKTIERÄGARANDEL, %RÖSTANDEL, %
TOTAL217 80044 039 160100,00%100,00%
Östersjöstiftelsen-3 666 9988,297,93
Avanza pension-3 393 6357,677,34
Nordnet Pensionsförsäkring-2 798 2776,326,05
Kåre Gilstring84 6301 236 0002,984,51
John Fällström-1 173 4902,652,54
Kjell Östergren47 691951 3572,263,09
Jan Alvén46 200597 8201,462,29
Kjell-Sonny Eriksson-Påls-604 2191,371,31
Peter Fäldt-550 0001,241,19
Swedbank Försäkring-541 7531,221,17
Övriga39 27928 525 61164,5462,58

Aktiekapitalets utveckling

I nedanstående tabell presenteras aktiekapitalets utveckling sedan 1999.
ÅRHÄNDELSEA-AKTIER FÖRÄNDRING B-AKTIER FÖRÄNDRING A-AKTIER
TOTAL FÖRÄNDRING
B-AKTIER
TOTAL FÖRÄNDRING
TOTALT ANTAL AKTIERKVOTVÄRDEAKTIEKAPITAL, SEK
1999Nybildning03 80 0000380 0003 80 0000,1380 000
2012Riktad emission01 20 00005 000 0005 000 0000,1500 000
2012Sammanläggning0-680 57404 319 4264 319 4260,12500 000
2012Omvandling72 600-72 600726004 246 8264 246 8260,12500 000
2013Företrädesemission72 6004 246 826145 2008 493 6528 493 6520,121 000 000
2016Riktad nyemission0526 000145 2009 019 6529 019 6520,121 060 888
2016Företrädesemission72 6004 509 826217 80013 529 47813 529 4780,121 591 332
2018Företrädesemission03 901 218217 80017 910 69618 128 4960,122 098 485
2019Riktad emission04 666 636217 80022 577 33222 795 1320,122 638 677
2019Företrädesemission018 128 496217 80040 705 82840 923 6280,124 737 162
2019Överteckningsemission03 333 332217 80044 039 16044 256 9600,125 123 015

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Finansiella rapporter

2013

Rapporter för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

2012

Rapporter för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

1 2 3 4 5 6

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Bolagsstämma

Årsstämma 2019

Årsstämma för 2019 äger rum den 11 april 2018 kl 14:00 i i Helio T-House Stureplan på Engelbrektsplan 1 i Stockholm. Information om registrering och anmälan finns i den offenliggjorda kallelsen. Om du avser att agera ombud för någon annans aktier behöver du ladda ner och fylla i en fullmakt. I kallelsen till årstämman hänvisas till villkoren för de tre serierna av teckningsoptioner som stämman skall besluta om och här kan du ladda ner de kompletta villkoren.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Kalender

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Presentationer

Här kan du läsa och ladda ner presentationer som Cell Impact har gjort vid olika tillfällen.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Pressmeddelanden & Nyheter

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Bolagsstyrning

Styrelse

BAARD EILERTSEN Styrelseordförande sedan 2018
Konsultverksamhet via det egna bolaget Truebase AB.
Elektronikingenjör.
Född 1970. Tidigare anställningar i Tieto, Wireless Maingate och Alpiq.
TORD ANDERSSON Styrelseledamot sedan 2016
Styrelseledamot i flera verkstadsrelaterade bolag samt egen konsultverksamhet, bland annat AP&T Sweden Aktiebolag.
Civilekonomexamen från Göteborgs universitet med inriktning mot internationell marknadsföring, logistik och internationell handelsrätt.
Född 1956. Har under drygt 20 år varit verksam som vd och koncernchef för AP&T, en global aktör för utveckling och
tillverkning av produktions- och automatiseringssystem
för plåtformningsindustrin.
THOMAS CARLSTRÖM Styrelseledamot sedan 2017
Konsultverksamhet i eget bolag.
Utbildad processmetallurg - Bergsingenjör på KTH Stockholm.
Född 1951. Har under de senaste 20 åren arbetat som investeringsansvarig hos Industrifonden, samt varit involverad i ett stort antal företag inom producerande industri genom åren. Thomas investerade tidigt (1999) i Arcam Arcam – 3D printing i metall – och deltagit i dess utveckling fram till 2016.
HARRIET LIDH Styrelseledamot sedan 2018
Aktivt arbetande styrelsemedlem i flertalet industrirelaterade styrelser.
Marknadsekonom från IHM Business School.
Född 1965. Tidigare VD i Lidhs Verktyg AB samt medlem i statliga forskningsberedningen.
KJELL ÖSTERGREN Styrelseledamot sedan 2012
Privat investerare.
Master of International Management,
American Graduate School of International Management, Glendale, Arizona,USA samt
civilekonomexamen från Lunds universitet.
Född 1951. Har en omfattande bakgrund inom internationell kapitalförvaltning och venture capital. Han har tidigare bland annat arbetat som vd för Mariegården Investment AB samt som Director för Union House Ltd. i Singapore.

Ledning

PÄR TEIKE CEO, Chief Executive Officer, sedan 2017
Verkställande direktör i Cell Impact.
Bachelor of Science i Social Science och Business Administrator Major på Karlstad Universitet, samt kurser på Gustavus Adolphus College, MN, USA och Kansai University of Foreign Studies, Japan.
Född 1962. Mångåriga och breda erfarenheter från ledande befattningar inom SKF, Getinge och Elos Medtech i främst Asien.
MATS SVANBERG CFO, sedan 2017.
Ekonomichef och controller.
Ekonomistudier vid Lunds Universitet.
Född 1961. Mer än 30 års industriell erfarenhet från ledande befattningar och styrelsearbete i Sverige och Asien inom företag som SKF och HP Tronic.
ANDERS ÖBERG CTO, sedan 2018.
Teknikchef.
Design- och produktionsingenjör.
Född 1965. Teknikchef på Imatra Tooling AB och Bharat Forge Kilsta AB.
ANDERS PETTERSON Inköpschef, sedan 2018.
Inköpschef.
Mekanist.
Född 1958. Mer än 18 års erfarenhet av materialbearbetning på företag som Bofors, SAAB Missiles, och Hydropulsor.
ACHIM ZEISS Area Manager Europe, sedan 2017
Area Manager Europe.
Mechanical Engineering.
Född 1951. Bred erfarenhet av tysk bilindustri. VD för Danly Germany (10 år) och DADCO Europe (22 år).

Revisor

Cell Impact anlitar PWC för revision .

Bolagsordning

Här kan du ladda ner Cell Impacts bolagsordning.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.