X

Lets connect!

* Indicates required field.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Den nya generationens flödesplattor för bränsleceller

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

NASDAQ First North Stockholm

Bokslutskommunike 2017

Finansiell sammanfattning av 2017

Pressmeddelande & Nyheter

LÄS FLER

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Aktien

Nasdaq First North Stockholm

Nasdaq First North

Cell Impacts aktie är noterad på Nasdaq First North, en nordisk marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag. Aktiens namn är Cell Impact. Aktien handlar du på vanligt sätt via din bank eller en fondkommissionär som Nordnet och Avanza.

Certified advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Erik Penser Bank

Erik Penser Bank
Box 7405
103 91 Stockholm


+46 8-463 80 00

www.penser.se

Investerarprospekt

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.

Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Aktieägare

Ägarlista för Cell Impact per den 31 december 2017.

NAMN A-AKTIERB-AKTIERTOTALTÄGARANDEL, %RÖSTANDEL, %
TOTAL217 80013 529 47813 747 278100,00%100,00%
Östersjöstiftelsen-1 359 6401 359 6409,89%8,66%
Avanza pension-1 079 9081 079 9087,86%6,88%
Kåre Gilstring84 630986 0411 070 6717,79%11,67%
Kjell Östergren47 691732 730780 4215,68%7,70%
Jan Alvén46 200398 215444 4153,23%5,48%
Nordnet Pensionsförsäkring-396 743396 7432,89%2,53%
Peter Fäldt-300 000300 0002,18%1,91%
Jan Rynning dödsbo (inkl närstående)-314 458314 4582,29%2,00%
Christofer Andersson-200 859200 8591,46%1,28%
Ton Invest AB32 679142 840175 5191,28%2,99%
Övriga6 6007 618 0447 624 64455,46%48,92%

Aktiekapitalets utveckling

I nedanstående tabell presenteras aktiekapitalets utveckling sedan 1999.
ÅRHÄNDELSEA-AKTIER FÖRÄNDRING B-AKTIER FÖRÄNDRING A-AKTIER
TOTAL FÖRÄNDRING
B-AKTIER
TOTAL FÖRÄNDRING
TOTALT ANTAL AKTIERKVOTVÄRDEAKTIEKAPITAL, SEK
1999Nybildning03 80 0000380 0003 80 0000,1380 000
2012Riktad emission01 20 00005 000 0005 000 0000,1500 000
2012Sammanläggning0-680 57404 319 4264 319 4260,12500 000
2012Omvandling72 600-72 600726004 246 8264 246 8260,12500 000
2013Företrädesemission72 6004 246 826145 2008 493 6528 493 6520,121 000 000
2016Riktad nyemission0526 000145 2009 019 6529 019 6520,121 060 888
2016Företrädesemission72 6004 509 826217 80013 529 47813 529 4780,121 591 332
2018Företrädesemission480 0003 901 218697 80017 430 69618 128 4960,122 098 485

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Finansiella rapporter

2014

Rapporter för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

2013

Rapporter för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

1 2 3 4 5

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Bolagsstämma

Årsstämma 2018

Årsstämma för 2018 äger rum den 12 april 2018 kl 14:00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Information om registrering och anmälan finns i den offenliggjorda kallelsen. Om du avser att agera ombud för någon annans aktier behöver du ladda ner och fylla i en fullmakt [PDF].

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Kalender

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Presentationer

Här kan du läsa och ladda ner presentationer som Cell Impact har gjort vid olika tillfällen.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Pressmeddelanden & Nyheter

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Bolagsstyrning

Styrelse

BAARD EILERTSEN Styrelseordförande sedan 2018
Konsultverksamhet via det egna bolaget Truebase AB.
Elektronikingenjör.
Född 1970. Tidigare anställningar i Tieto, Wireless Maingate och Alpiq.
TORD ANDERSSON Styrelseledamot sedan 2016
Styrelseledamot i flera verkstadsrelaterade bolag samt egen konsultverksamhet, bland annat AP&T Sweden Aktiebolag.
Civilekonomexamen från Göteborgs universitet med inriktning mot internationell marknadsföring, logistik och internationell handelsrätt.
Född 1956. Har under drygt 20 år varit verksam som vd och koncernchef för AP&T, en global aktör för utveckling och
tillverkning av produktions- och automatiseringssystem
för plåtformningsindustrin.
THOMAS CARLSTRÖM Styrelseledamot sedan 2017
Konsultverksamhet i eget bolag.
Utbildad processmetallurg - Bergsingenjör på KTH Stockholm.
Född 1951. Har under de senaste 20 åren arbetat som investeringsansvarig hos Industrifonden, samt varit involverad i ett stort antal företag inom producerande industri genom åren. Thomas investerade tidigt (1999) i Arcam Arcam – 3D printing i metall – och deltagit i dess utveckling fram till 2016.
HARRIET LIDH Styrelseledamot sedan 2018
Aktivt arbetande styrelsemedlem i flertalet industrirelaterade styrelser.
Marknadsekonom från IHM Business School.
Född 1965. Tidigare VD i Lidhs Verktyg AB samt medlem i statliga forskningsberedningen.
KJELL ÖSTERGREN Styrelseledamot sedan 2012
Privat investerare.
Master of International Management,
American Graduate School of International Management, Glendale, Arizona,USA samt
civilekonomexamen från Lunds universitet.
Född 1951. Har en omfattande bakgrund inom internationell kapitalförvaltning och venture capital. Han har tidigare bland annat arbetat som vd för Mariegården Investment AB samt som Director för Union House Ltd. i Singapore.

Ledning

PÄR TEIKE CEO, Chief Executive Officer, sedan 2017
Verkställande direktör i Cell Impact.
Bachelor of Science i Social Science och Business Administrator Major på Karlstad Universitet, samt kurser på Gustavus Adolphus College, MN, USA och Kansai University of Foreign Studies, Japan.
Född 1962. Mångåriga och breda erfarenheter från ledande befattningar inom SKF, Getinge och Elos Medtech i främst Asien.
MATS SVANBERG CFO, sedan 2017.
CFO och controller.
Ekonomistudier vid Lunds Universitet.
Född 1961. Mer än 30 års industriell erfarenhet från ledande befattningar och styrelsearbete i Sverige och Asien inom företag som SKF och HP Tronic.
ACHIM ZEISS Area Manager Europe, sedan 2017
Area Manager Europe.
Mechanical Engineering.
Född 1951. Bred erfarenhet av tysk bilindustri. VD för Danly Germany (10 år) och DADCO Europe (22 år).

Revisor

Cell Impact anlitar PWC för revision .

Bolagsordning

Här kan du ladda ner Cell Impacts bolagsordning.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.