X

Lets connect!

* Indicates required field.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Cellimpact är en stark drivkraft inom grön energi

  • Huvudsaklig verksamhet är bipolära plattor för bränsleindustrin vilket garanterar tillväxt.
  • Vår unika teknik gör att vi kan möta den framtida efterfrågan på bipolära plattor.
  • Kapaciteten hos våra höghastighetsenheter gör det möjligt att starta produktion omedelbart.
  • Affärsmodellen härrör från dagens efterfrågan på alternativ bränsleenergi.
  • Kontinuerlig investering i teknikutveckling och förbättring av befintliga produkter.

NASDAQ First North Stockholm

Delårsrapport Q3 2017

Finansiell sammanfattning tredje kvartalet 2017

Pressmeddelande & Nyheter

LÄS FLER

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Aktien

Nasdaq First North Stockholm

Nasdaq First North

Cell Impacts aktie är noterad på Nasdaq First North, en nordisk marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag. Aktiens namn är Cell Impact. Aktien handlar du på vanligt sätt via din bank eller en fondkommissionär som Nordnet och Avanza.

Certified advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Erik Penser Bank

Erik Penser Bank
Box 7405
103 91 Stockholm


+46 8-463 80 00

www.penser.se

Investerarprospekt

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.

Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Aktieägare

Ägarlista för Cell Impact per den 31 december 2016, och med därefter kända förändringar.

1) Gäller Gesona AB

NAMN A-AKTIERB-AKTIERTOTALTÄGARANDEL, %RÖSTANDEL, %
TOTAL217 80013 529 47813 747 278100,00%100,00%
Kåre Gilstring (familj, privat och via bolag1)84 6301 029 4321 114 0628,10%11,90%
Östersjöstiftelsen-1 358 6401 359 6409,90%8,70%
Avanza pension-1 211 4211 211 4218,80%7,70%
Kjell östergren (inkl. via SIX SIS AG, W8IMY)47 691732 582780 2735,70%7,70%
Jan Alvén (inkl. via bolag) 46 200398 215444 4153,20%5,50%
Ton Invest AB32 679142 840175 5191,30%3,00%
Netfonds ASA, NQI (Norge)-444 789444 7893,20%2,80%
BNP Paribas Arbitrage SNC-419 585419 5853,10%2,70%
Nordnet Pensionsförsäkring AB-337 142337 1422,50%2,20%
Jan och Elisabeth Rynning (via och bolag och familj)-285 000285 0002,10%1,80%
Övriga6 6007 168 9327 175 43252,10%46,00%

Aktiekapitalets utveckling

In nedanstående tabell presenteras aktiekapitalets utveckling sedan 1999.
ÅRHÄNDELSEA-AKTIER FÖRÄNDRING B-AKTIER FÖRÄNDRING A-AKTIER
TOTAL FÖRÄNDRING
B-AKTIER
TOTAL FÖRÄNDRING
TOTALT ANTAL AKTIERKVOTVÄRDEAKTIEKAPITAL, SEK
1999Nybildning03 80 0000380 0003 80 0000,1380 000
2012Riktad emission01 20 00005 000 0005 000 0000,1500 000
2012Sammanläggning0-680 57404 319 4264 319 4260,12500 000
2012Omvandling72 600-72 600726004 246 8264 246 8260,12500 000
2013Företrädesemission72 6004 246 826145 2008 493 6528 493 6520,121 000 000
2016Riktad nyemission0526 000145 2009 019 6529 019 6520,121 060 888
2016Företrädesemission72 6004 509 82621780013 529 47813 529 4780,121 591 332

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Finansiella rapporter

2017

Rapporter för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

2016

Rapporter för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

1 2 3 5

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Bolagsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämma för 2017 ägde rum den 11 maj 2017 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar. Begäran från aktieägare ska ha inkommit senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Kalender

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Presentationer

Här kan du läsa och ladda ner presentationer som Cell Impact har gjort vid olika tillfällen.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Pressmeddelanden & Nyheter

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Bolagsstyrning

Styrelse

TOVE LANGLET Styrelseordförande sedan mars 2017
Konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell & Partner AB samt den egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB vid sidan av ett flertal styrelse-uppdrag.
MBA från INSEAD i Frankrike samt Civilingenjörs-examen i maskinteknik med energiinriktning, Chalmers Tekniska Högskola.
Tove Langlet, född 1965, har tidigare
arbetat som projektledare på Vattenfall AB, Management-konsult på Cap Gemini och UnitedLog. Hon har även arbetat som Manager Operations and Business Control på Industri Kapital.
THOMAS CARLSTRÖM Styrelseledamot sedan 2017
Arbetar idag deltid i en senior roll för Industrifonden.
Utbildad processmetallurg - Bergsingenjör på KTH Stockholm.
Thomas Carlström född 1951, har under de senaste 20 åren arbetat som investeringsansvarig hos Industrifonden, samt varit involverad i ett stort antal företag inom producerande industri genom åren. Thomas investerade tidigt (1999) i Arcam Arcam – 3D printing i metall – och deltagit i dess utveckling fram till 2016.
TORD ANDERSSON Styrelseledamot sedan 2016
Styrelseledamot i flera verkstadsrelaterade bolag samt egen konsultverksamhet, bland annat AP&T Sweden Aktiebolag.
Civilekonomexamen från Göteborgs universitet med inriktning mot internationell marknadsföring, logistik och internationell handelsrätt.
Tord Andersson, född 1956, har under drygt 20 år varit verksam som vd och koncernchef för AP&T, en global aktör för utveckling och
tillverkning av produktions- och automatiseringssystem
för plåtformningsindustrin.
KJELL ÖSTERGREN Styrelseledamot sedan 2012
Privat investerare.
Master of International Management,
American Graduate School of International Management, Glendale, Arizona,USA samt
civilekonomexamen från Lunds universitet.
Kjell Östergren, född 1951, har en omfattande bakgrund inom internationell kapitalförvaltning och venture capital. Han har tidigare bland annat arbetat som vd för Mariegården Investment AB samt som Director för Union House Ltd. i Singapore.

Ledning

PÄR TEIKE CEO, Chief Executive Officer, sedan 2017
Verkställande direktör i Cell Impact.
Bachelor of Science i Social Science och Business Administrator Major på Karlstad Universitet, samt kurser på Gustavus Adolphus College, MN, USA och Kansai University of Foreign Studies, Japan.
Pär Teike, född 1962, har mångåriga och breda erfarenheter från ledande befattningar inom SKF, Getine och Elos Medtech i främst Asien.
MATS WALLIN Deputy CEO, sedan 2011
Vice VD i Cell Impact.
Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings Tekniska Högskola.
Mats Wallin, född 1963, har mångårig och bred erfarenhet från ledande befattningar inom ABB och Dynawind.
HÅKAN WALLIN CFO, Chief Financial Officer, sedan 2016
CFO i Cell
Impact samt egen konsultverksamhet.
Civilekonom med examen från Stockholms universitet och CEFA från Handelshögskolan i Stockholm.
Håkan Wallin, född 1962, är verksam i flera styrelser samt har en bred erfarenhet från
såväl konsultverksamhet som den finansiella sektorn. Han har bland annat tidigare varit partner på ABG Sundal Collier samt EVP Corporate Development på Medivir.

Revisor

Cell Impact anlitar PWC för revision .

Bolagsordning

Här kan du ladda ner Cell Impacts bolagsordning.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.